Bootstrap Example


جولة تفقدية قام بها رئيس قسم هندسة تقنيات الاجهزة الطبية و مقرر القسم لمتابعة الامتحانات الحضوريةالقسم :قسم هندسة الاجهزة الطبيةجولة تفقدية قام بها رئيس قسم هندسة تقنيات الاجهزة الطبية م.د نصير مهدي هادي مع مقرر القسم م.م احمد حسن علي الى الطلبة في القاعات الدراسية ومتابعة سير الامتحانات الحضورية


رابط الموقع

جولة تفقدية قام بها رئيس قسم هندسة تقنيات الاجهزة الطبية و مقرر القسم لمتابعة الامتحانات الحضورية

تاريخ النشر :2021-12-21 13:41:37